Site pictogram Webdesign ervaren professionals in Nijmegen

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Adlure design. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door Adlure design gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt Adlure design uit welke persoonsgegevens Adlure design gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag uw aandacht voor hetgeen hieronder vermeldt.

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies.

Wanneer u contact met Adlure design wil opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vraagt Adlure design u om uw persoonsgegevens te verstekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Adlure design. De enige persoonsgegevens die op de website van Adlure design worden opgeslagen zijn de gegevens van het contactformulier (naam en mailadres).

Doeleinden verwerking

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Mobiele versie afsluiten